لوله های پلی اتیلن PE 63 , PE 80 , PE 100

لوله های پلی اتیلن تک لایه و دو لایه در سایز و فشار های مختلف، تولید در سایز 400 - 16 در رده های فشاری 16- 10 - 6 - 4 - 2.5 .

جــداول

جدول فوق بر اساس استاندارد 2  - 14427  برای مواد PE100 ، PE80 ، شرایط دمایی 20 درجه و 50 سال فشار کار تنظیم گردیده است

جدول فوق بر اساس استاندارد2 - 14427 برای مواد PE100 ، PE80 ، شرایط دمایی 20 درجه و 50 سال فشار کار تنظیم گردیده است.

PE100

PE100

PE100

PE100